Geheel de Hemel Weerspiegelend
  Yvonne Schroeten

Informatie over de deelprojecten

Dit project  daagt andere culturele disciplines en groepen uit tot grensoverschrijdend gedrag; door vanuit het eigen specialisme te reageren op een boekfragment, en dit uit te drukken in de betreffende discipline. De tekstfragmenten worden geselecteerd op geschiktheid voor de doelgroep en aangeboden door Yvonne Schroeten, in overleg met de uitgedaagde. Onderstaand vind u informatie over de verschillende deelprojecten.

Cross-Border: Literatuur – Beeldend – Dans

Professionele dansers ontwikkelen een choreografie op een tekstfragment uit het boek. De dans die daaruit ontstaat wordt opgevoerd tijdens een Opening de luxe in de ECI Roermond, zondag 11 oktober 2020, in de expo-zaal, met de schilderijen en tekstfragmenten als decor. 

Deze pilot/dit dansproject wordt tevens aangeboden bij de start van het schooljaar 2019/2020 aan voortgezet onderwijs scholen in Weert en Roermond. Zo kan het project opgenomen worden in het CKV programma in de vorm van een voorstelling op locatie en een workshop dans. 

Cross-Border: Literatuur – Beeldend- Muziek

Muziekleerlingen  worden uitgedaagd, onder begeleiding van docenten om muzikaal te reageren op een tekstfragment uit het boek. Deze muziekinterpretaties worden opgevoerd in op de twee verschillende locaties met de schilderijen en tekstfragmenten als decor.  

Cross-Border: Nederlandse Literatuur- Turkse Muziek

Muziekleraar Turkse Saz muziek wordt uitgedaagd muzikaal te reageren op een tekstfragment. Turkse gemeenschappen worden hierbij betrokken en uitgenodigd voor het optreden in ECI, in de expo-zaal, met de schilderijen en tekstfragmenten als decor. Ook in Weert wordt de Turkse gemeenschap en de moskee benaderd voor een (muzikale) invulling.

Cross-Border: Professionele kunst - Amateurkunst

Amateurschilders en amateurfotografen worden uitgedaagd om te reageren op een fragment uit het boek door dit beeldend te verwerken; Door te schilderen en door te fotograferen. De resultaten hiervan worden ingezonden voor een wedstrijd: een professionele jury kiest 5 winnende foto’s en 5 winnende schilderijen, welke mede geëxposeerd worden in de ECI, op de benedenverdieping.

Cross-Border: Literatuur – Film

Professionele animatiefilmers worden uitgedaagd om in een kort filmpje te reageren op een tekstfragment uit het boek. Deze film wordt doorlopend gedraaid op een tv-scherm op de twee verschillende locaties.

Cross-Border: Alle kunstdisciplines – Voortgezet Onderwijs

ECI cultuurfabriek onderzoekt samen met scholengemeenschap SOML nieuwe vormen van kunstvakonderwijs onder de noemer School's Out! Leerlingen van Niekée / Agora Roermond gaan acht weken aan de slag met een thema dat aansluit op Spiegelbeelden. Zij reageren hier op geheel eigen wijze op: zingend, musicerend, dansend, schrijvend, schilderend, toneelspelend, kostuum makend, decor bouwend. Een laboratorium voor de jeugd van 12-18 jaar. Waarin dit resulteert willen we vooraf niet precies weten, in geen geval wordt de vrije interpretatie beperkt. De leerlingen mogen werken in de expo ruimte van ECI, tussen de schilderijen en teksten, waarin beeldend werk van leerlingen achterblijft en zo een rol gaat spelen in de tentoonstelling. 

RICK Weert sluit hierop aan met een makerslab voor jeugd 12-18 jaar. Dit is in ontwikkeling. Doel is om met de jongeren creatief te reageren op tekstfragment en schilderijen.

Op het voortgezet onderwijs in Weert wordt de voorstelling dans/workshop dans aangeboden in verband met dit project en uitgenodigd middels lesbrieven deel te nemen aan dit project

Cross-Border: Literatuur- Beeldend - Basis en Voortgezet onderwijs  Weert/Roermond

Op gebied van cultuureducatie staan er een aantal activiteiten klaar. Een aantal voorbeelden: 

- Ruimtelijk werken naar aanleiding van passages uit het boek.
- Verhaal Schrijven naar aanleiding van schilderijen in de expo.
- Tekenen en Schilderen naar aanleiding van passages uit het boek.

Door goed te kijken of luisteren, verwoorden of verbeelden de leerlingen het thema, een fragment uit het boek, op eigen wijze. 

Cross-Border: Kunst –  HBO/Universiteit

Studenten Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit in Maastricht en/of Studenten Academie Beeldende Kunsten in Maastricht reageren op een tekstfragment uit het boek. Het doel hiervan is om perspectieven, meningen en standpunten uit te wisselen over het belang, de functie, de nut en de zin van kunst.  

Cross-Border: Kunst – Maatschappij

Beeldend kunstenaar Yvonne Schroeten verzorgt een rondleiding voor vrouwen van verschillende culturele achtergronden en gaat met hen in gesprek over enkele statements uit het boek.  Het doel hiervan is om de mensen te verbinden. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan en leren over elkaars culturen. 

Cross-Border: Kunst – Religie

De doelgroep voor dit onderdeel  zijn mensen van verschillende geloven; christenen, boeddhisten, moslims, atheïsten en agnosten. Het doel hiervan is om de mensen te verbinden. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan en leren over elkaars culturen.Dit deelproject bestaat uit 2 delen. 

Deel 1: Korte voordracht tekstfragment door Yvonne Schroeten over zingeving kunst en religie, waarna gezanten/deskundigen vanuit christendom, boeddhisme en islam een voor een hier op reageren middels korte uitleg/verhaal vanuit hun geloof.
Deel 2: Korte voordracht tekstfragment door Yvonne Schroeten over het idee van de hemel, waarna gezanten/deskundigen vanuit christendom, boeddhisme en islam een voor een hier op reageren middels korte uitleg/verhaal vanuit hun geloof en aan de hand daarvan samen in gesprek. 

Cross-Border: Kunst – Filosofie

Tijdens een lezing wordt  een kort tekstfragment voorgedragen waarin theoloog Rudolf Otto wordt aangehaald, waarna  een voordracht volgt door een filosoof. Het onderwerp van deze lezing is 'Kunst en Religie'. 

Cross-Border: Kunst – Economie/Politiek

Hiervoor worden speciaal en specifiek de raadsleden, politici van gemeenten Weert Roermond, ambtenaren, culturele veld en politici provincie Limburg uitgenodigd. Er zal een korte voordracht van een tekstfragment zijn door Yvonne Schroeten waarin het spanningsveld tussen kunst en economie voelbaar wordt. Reacties vanuit het speelveld komen ter gehore in een geleide discussie. Hiermee wordt er licht geworpen op het nut, de zin,  de functie en de betekenis van kunst in een wereld die drijft op economie.